Szanowni Państwo

Nazywam się Krzysztof Zieliński i jestem zapalonym miłośnikiem oraz praktykiem astrologii. Od kilkunastu lat wykonuję profesjonalne analizy astrologiczne oraz udzielam porad dla osób indywidualnych i par. Kosmogram, jako zadziwiająco dokładna mapa psychiki, umożliwia rozwój potencjału urodzeniowego każdej osoby, a także określenie potencjalnych celów życiowych oraz sposobów ich realizacji. W swoich analizach astrologicznych określam między innymi dominujące cechy charakteru, zalety i wady, potencjalne kierunki rozwoju, możliwości          i zagrożenia w różnych obszarach życia, a także pomagam w wyborze kierunku studiów, zawodu itp.  Zajmuję się również analizą relacji partnerskich, zgodności charakterów oraz prognozowaniem harmonijności i trwałości związku.  Wykonuję także horoskopy dzieci, analizy predyspozycji zdrowotnych, astrologiczne prognozy roczne oraz pomagam w rekrutacji nowych pracowników. Podczas mojej praktyki astrologicznej uczestniczyłem w licznych szkoleniach oraz warsztatach doskonalących, gdzie zapoznałem się z różnymi sposobami interpretacji horoskopu urodzeniowego, jego wpływem na zdrowie, związki i relacje międzyludzkie, a także astrologią humanistyczną, astrologią kabalistyczną i oddziaływaniami karmicznymi w horoskopie. Posiadam wieloletnie doświadczenie              oraz gwarantuję wysoką trafność swoich analiz.  Zapraszam Państwa do zapoznania się z moją ofertą oraz kontaktu na email: poradniaastrologiczna@onet.pl lub tel/sms: 511 365 769

Oferuję Państwu sporządzenie następujących, profesjonalnych analiz astrologicznych:

 • horoskop indywidualny/urodzeniowy, zawierający opis dominujących cech charakteru, zalet i wad, obszarów życia i kierunków rozwoju pomyślnych oraz trudnych dla danej osoby, zdolności i predyspozycji zawodowych, ocenę potencjału życiowego.
  cena: 150 zł;
 • horoskop miłosny, który zawiera ocenę zgodności charakterów partnerów, harmonijności związku w różnych obszarach życia, prognozę trwałości związku.
  cena: 200 zł;
 • horoskop partnerski, określający szanse współpracy w relacjach pomiędzy wspólnikami, współpracownikami lub partnerami biznesowymi, a także w relacjach przełożony-podwładny,  rodzic-dziecko, rodzeństwo itp. Horoskop partnerski zawiera między innymi porównanie cech charakteru partnerów, ich indywidualnych skłonności, szanse na harmonijne ułożenie relacji, trwałość relacji.
  cena: 200 zł;
 • pomoc w wyborze szkoły, zawodu, kierunku studiów itp.
  cena 150 zł;
 • horoskop dziecka, który zawiera opis cech charakteru, skłonności, zainteresowania itp.
  cena: 150 zł;
 • pomoc w rekrutacji nowego pracownika (naboru kadr) do zespołu wraz z analizą jego predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron,  a także określam zalecane dla niego stanowiska.
  cena: 150 zł;
 • pomoc w tworzeniu zespołu pracowników oraz opis relacji między nimi wraz z prognozą harmonijności i trwałości zespołu. Określam również potencjalne stanowiska pracy wskazane dla poszczególnych członków zespołu.
  cena: 300 zł;
 • inne porady: zdrowie, prognozy roczne, horoskop zwierząt itp.
  cena: 150 zł.

W celu opracowania horoskopu proszę o przesłanie na adres: poradniaastrologiczna@onet.pl następujących danych:

 •  rodzaj zamawianego horoskopu/analizy;
 •  miejsce i data urodzenia  (z możliwie dokładną godziną urodzenia);
 •  w przypadku horoskopu miłosnego lub partnerskiego danych urodzenia partnerów;
 •  ewentualnych pytań/problemów, do których mam się odnieść
  w analizie astrologicznej.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10      stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy     w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia oraz dokonaniu opłaty     na podany przeze mnie numer konta.