Astrologia biznesu

pomoc w rekrutacji pracowników

Oferuję następujące usługi dla przedsiębiorców:

Rekrutacja pracownika

Pomagam w naborze kadr i nowych pracowników do istniejącego zespołu. Przeprowadzam analizę ich predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron osobowości. Określam dopasowanie profilu osobowości do charakteru pracy oraz potencjalnego stanowiska. Określam, czy z daną osobą można współpracować lub też ją zatrudnić. Podpowiadam jak efektywnie stymulować danego pracownika oraz pobudzać jego rozwój. W analizie zwracam szczególną uwagę na kompetencje społeczne i inteligencję emocjonalną.

Budowanie zespołu pracowników

Oferuję wsparcie w procesie budowania zespołu pracowników. Wykonuję opis relacji między pracownikami, ich mocniejszych i słabszych stron wraz z prognozą harmonijności i trwałości zespołu, a także określam stanowiska zalecane dla poszczególnych członków zespołu. Pomagam także w harmonizowaniu relacji oraz rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w zespole. Sprawdź!