Horoskop miłosny

  Zawiera ocenę zgodności charakterów partnerów, dopasowanie ich seksualności, harmonijność związku w różnych obszarach życia, prognozę trwałości związku, szanse realizacji wspólnych celów życiowych itp.

W celu opracowania horoskopu miłosnego proszę o przesłanie danych urodzenia partnerów (miejsce, data i godzina) na email: poradniaastrologiczna@onet.pl lub skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia”.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.

Cena: 250 zł