Horoskop partnerski

horoskop partnerski

Horoskop partnerski określa dopasowanie oraz zgodność osobowości partnerów, możliwości współpracy w relacjach zawodowych i osobistych  (przełożony-podwładny,  rodzic-dziecko, rodzeństwo itp.). W horoskopie partnerskim porównuję cechy charakteru partnerów, ich indywidualne skłonności, a także określam szanse na harmonijne ułożenie relacji, trwałość relacji lub współpracy. Dodatkowo pomagam również w zakresie rozwoju inteligencji emocjonalnej partnerów. Sprawdź!

email: poradniaastrologiczna@onet.pl