Horoskop partnerski

   Określa dopasowanie oraz zgodność osobowości partnerów, możliwości współpracy w relacjach zawodowych i osobistych  (przełożony-podwładny,  rodzic-dziecko, rodzeństwo itp.) Horoskop partnerski zawiera między innymi porównanie cech charakteru partnerów, ich indywidualnych skłonności, szanse na harmonijne ułożenie relacji, trwałość relacji lub współpracy.

W celu opracowania horoskopu partnerskiego proszę o przesłanie danych urodzenia partnerów (miejsce, data i godzina) na email: poradniaastrologiczna@onet.pl lub skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia”.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.

Cena: 250 zł