Horoskop urodzeniowy/indywidualny

   Zawiera opis dominujących cech charakteru, profil osobowości, obszary życia i kierunki rozwoju pomyślne oraz trudne dla danej osoby, zdolności i predyspozycje zawodowe, wady/zalety, ocenę potencjału życiowego.

W celu opracowania horoskopu urodzeniowego proszę o przesłanie na email: poradniaastrologiczna@onet.pl   możliwie dokładnych danych urodzenia (miejsce, data i godzina) lub skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia”.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.

Cena: 150 zł