MBTI

Test osobowości MBTI (ang. Myers-Briggs type indicator) –  test psychologiczny służący do określenia typu osobowości.  Jest rozszerzoną koncepcją Carla Gustava Junga, który zaobserwował, że ludzie mają określone preferencje dotyczące kierowania ich energii i „ładowania akumulatora”, sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji. W ten sposób określił osiem typów osobowości. Isabel Briggs Myers i jej matka Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga w kwestii hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości oraz dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego.

Według systemu MBTI różnice w ludzkim zachowaniu można opisać przez cztery wymiary:

  • Skąd czerpiesz energię? Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę? Wymiar E-I

Ekstrawersja (ang. extraversion) i introwersja (ang. introversion) Czy kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy też wolisz koncentrować się na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń?

  • W jaki sposób preferujesz gromadzić informację, jakim ufasz? Wymiar S-N

Poznanie (ang. sensing) i intuicja (ang. intuition) Czy wolisz gromadzić informacje rzeczywiste i namacalne, mówiące o tym co naprawdę jest, czy też preferujesz koncentrację na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami?

  • W jaki sposób wolisz podejmować decyzje? Wymiar T-F

Myślenie (ang. thinking) i odczuwanie (ang. feeling) Czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych?

  • Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem? Wymiar J-P

Osądzanie (ang. judging) i obserwacja (ang. perceiving) Czy radzisz sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując „osąd” – to znaczy podjęcie decyzji – czy też preferujesz elastyczny styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje?

Zgodnie z koncepcją Myers-Briggs ludzi można podzielić więc na szesnaście typów osobowości, które traktowane są jako dynamiczne systemy rozwijających się w ciągu całego życia czterech par preferencji.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie korelacje zachodzą pomiędzy wymiarami osobowości wg MBTI a cechami tzw. Wielkiej piątki, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem Typy osobowości MBTI a Wielka piątka.

Jeśli jesteś zainteresowany korelacjami zachodzącymi pomiędzy psychotypami osobowości systemu MBTI a żywiłami astrologicznymi, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem Astrologia a typy osobowości MBTI.

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką inteligencji w odniesieniu do systemu MBTI, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem Rodzaje inteligencji a typy osobowości MBTI.