Pomoc w budowaniu zespołu pracowników

   Pomagam w budowaniu zespołu pracowników, wykonuję opis relacji między pracownikami, ich mocniejszych i słabszych stron wraz z prognozą harmonijności i trwałości zespołu, a także określam stanowiska zalecane dla poszczególnych członków zespołu.

W celu wykonania analizy astrologicznej zespołu pracowników proszę o przesłanie ich danych urodzenia na email: poradniaastrologiczna@onet.pl albo skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia”.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.

Cena: 400 zł