Pomoc w rekrutacji nowego pracownika

  Pomagam w naborze kadr i nowych pracowników do istniejącego zespołu wraz z analizą ich predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron osobowości. Określam dopasowanie profilu osobowości do charakteru pracy oraz potencjalnego stanowiska.

W celu opracowania analizy predyspozycji zawodowych nowego pracownika proszę o przesłanie jego danych urodzenia (miejsce, data i godzina) na email: poradniaastrologiczna@onet.pl lub skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia”.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.

Cena: 250 zł