Zdrowie

   Oceniam predyspozycje urodzeniowe danej osoby w zakresie zdrowia   i skłonności do różnych chorób. Zalecam profilaktykę dopasowaną do charakteru danej osoby.

W celu opracowania analizy astrologicznej predyspozycji zdrowotnych proszę o przesłanie danych urodzenia (miejsce, data i godzina) na email: poradniaastrologiczna@onet.pl lub skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia”.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.

Cena: 150 zł