Horoskop dziecka

  Zawiera opis cech charakteru, skłonności, zainteresowania itp.

W celu opracowania horoskopu dziecka proszę o przesłanie danych urodzenia dziecka (miejsce, data i godzina) na email: poradniaastrologiczna@onet.pl  lub skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia”. 

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.

Cena: 150 zł