Prognoza roczna

Prognoza roczna tworzona jest w celu wyznaczenia okresów szczególnie korzystnych oraz trudniejszych dla danej osoby. Przy tworzeniu prognozy rocznej brany jest pod uwagę indywidualny charakter i osobowość klienta. Prognoza roczna jest pomocna przy planowaniu przedsięwzięć i podejmowaniu ważnych decyzji życiowych zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Zastanawiasz się, czy w najbliższym roku są szanse na duże pieniądze lub na stały związek? a może będzie to dobry czas na zmianę pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Prognoza roczna pomoże odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

email: poradniaastrologiczna@onet.pl