Prognoza roczna

Opracowuję prognozę roczną z określeniem okresów szczególnie korzystnych oraz trudniejszych dla danej osoby. Prognoza roczna jest pomocna w planowaniu przedsięwzięć i podejmowaniu ważnych decyzji życiowych.

W celu opracowania prognozy rocznej proszę o przesłanie danych urodzenia na email: poradniaastrologiczna@onet.pl lub skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia”.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.

Cena: 150 zł