Oferta

Oferuję Państwu sporządzenie następujących, profesjonalnych horoskopów oraz analiz astrologicznych:

 • Horoskop urodzeniowy    
  zawiera opis dominujących cech charakteru, profil osobowości, obszary życia i kierunki rozwoju pomyślne oraz trudne dla danej osoby, zdolności i predyspozycje zawodowe, wady/zalety, ocenę potencjału życiowego.
  cena: 150 zł;
 • Horoskop miłosny   
  zawiera ocenę zgodności charakterów partnerów, dopasowanie ich seksualności, harmonijność związku w różnych obszarach życia, prognozę trwałości związku, szanse realizacji wspólnych celów życiowych itp.
  cena: 250 zł;
 • Horoskop partnerski   
  określa dopasowanie oraz zgodność osobowości partnerów, możliwości współpracy w relacjach zawodowych i osobistych (przełożony-podwładny,  rodzic-dziecko, rodzeństwo itp.). Horoskop partnerski zawiera między innymi porównanie cech charakteru partnerów, ich indywidualnych skłonności, szanse na harmonijne ułożenie relacji, trwałość relacji lub współpracy.
  cena: 250 zł;
 • Horoskop zawodowy  
  pomoc w wyborze zawodu i kierunków kształcenia.
  cena 150 zł;
 • Horoskop dziecka   
  zawiera opis cech charakteru, skłonności, zainteresowania itp.
  cena: 150 zł;
 • Rekrutacja pracownika    
  analiza charakteru oraz predyspozycji zawodowych pracownika, mocnych i słabych stron jego osobowości, a także dopasowanie profilu osobowości do charakteru pracy czy potencjalnego stanowiska.
  cena: 250 zł;
 • Budowanie zespołu     
  zawiera opis relacji między poszczególnymi pracownikami, ich mocniejszych i słabszych stron, prognozę harmonijności i trwałości zespołu, stanowiska zalecane dla poszczególnych członków zespołu.
  cena: 400 zł;
 • Horoskop zdrowia   
 • zawiera opis predyspozycji urodzeniowych danej osoby w zakresie zdrowia   i skłonności do różnych chorób. Zalecam profilaktykę dopasowaną do charakteru danej osoby – cena: 150 zł;

 • Prognoza roczna   
  zawiera opis okresów pomyślnych i trudnych w danym roku dla określonej osoby
  cena: 150 zł.

W celu opracowania wybranego horoskopu proszę o skorzystanie z zakładki „Formularz zamówienia” i przesłanie następujących danych:

 •  rodzaj zamawianego horoskopu/analizy;
 •  miejsce i data urodzenia  (z możliwie dokładną godziną urodzenia);
 •  w przypadku horoskopu miłosnego lub partnerskiego danych urodzenia partnerów;
 •  ewentualnych pytań/problemów, do których mam się odnieść
  w analizie astrologicznej.

Wykonana przeze mnie dokładna analiza astrologiczna (około 10 stron A4) zostanie do Państwa wysłana na wskazany adres mailowy w terminie od 3 do 5 dni od daty zamówienia.